Bygdebøker

 Bygdebøker frå Ørsta, Hjørundfjord og Vartdal

Ørsta

Ørstingar 1 (ættesoge 1600–1900) av Bjørn Jonson Dale (1995)
Ørstingar 2 (ættesoge 1900–1998) av Bjørn Jonson Dale (1999)
Personregister til Ørstingar 2 (2006)
Ørstatider 1 (artikkelsamling) red.: Bjørn Jonson Dale (1996)
Nærings- og kultursoge (ca. 1600–1837) av Gunnar Ellingsen (2011)
Nærings- og kultursoge (ca. 1837–1915) av Gunnar Ellingsen (2019)
Nærings- og kultursoge (ca. 1915–1963) av Gunnar Ellingsen (2021)

Hjørundfjord

Hjørundfjordboka , band 1 (kultursoge) av Ivar Grøvik (1975)
Hjørundfjordboka,  band 2 (kultursoge) av Ivar Grøvik (1977)
Hjørundfjordboka,  band 3 (gard og ætt) av L. Strømme/Ragnar Standal (1988)
Hjørundfjordboka,  band 4 (gard og ætt) av L. Strømme/Ragnar Standal (1990)
Hjørundfjordboka,  band 5 (gard og ætt) av L. Strømme/Ragnar Standal (1993)

Vartdal

Vartdalssoga, band 1 (gardssoge)  av Johs. Buset (1964, nytt opplag 1999)
Vartdalssoga, band 2 (allmennsoge) av Ivar Grøvik (1982)
Vartdalssoga, band 3 (allmennsoge) av Ivar Grøvik (1985)
Vartdalssoga, band 4 (allmennsoge/utvida gardssoge) av Per Myklebust (1999)

Andre bøker

Mot nye heimland (utvandrarsoge) av Ragnar Standal (1985)
Ørsta-album 1–15 (m/gamle og nyare bilete) red.: Jostein O. Mo (frå 2000– )

 

Bøkene kan kjøpast på servicekontoret, biblioteket og Norli (Alti).