AKTUELT NO:

Brannstasjonar og depot i Ørsta

Ørsta brann og redning har tre brannstasjonar og to branndepot. Ørsta har ei overodna befalsvakt som dekjer heile kommunen. Denne vakt består av ei rullerande vakt med 5 brannbefal.


Ørsta brannstasjon

Stasjonen er bemanna med 4 utrykkingsleiarar og 16 brannkonstablar. Stasjonen har rullerande heimevakt. 


Vartdal brannstasjon

Stasjonen er bemanna med 1 utrykkingsleiar og 9 brannkonstablar. Stasjonen har ikkje vaktordning.

 

Sæbø brannstasjon

Stasjonen er bemanna med 1 utrykkingsleiar og 9 brannkonstablar. Stasjonen har ikkje vaktordning.

 

Øye branndepot

Depotet er bemanna med 7 brannkonstablar.