AKTUELT NO:

Brannstasjonar og depot i Ørsta

Ørsta brann og redning har tre brannstasjonar og to branndepot. Ørsta har ei overodna befalsvakt som dekjer heile kommunen. Denne vakt består av ei rullerande vakt med 5 brannbefal.


Ørsta brannstasjon

Ørsta brannstasjon 1

Stasjonen er bemanna med 4 utrykkingsleiarar og 16 brannkonstablar. Stasjonen har rullerande heimevakt. 


Vartdal brannstasjon

Vartdal brannstasjon 1

Stasjonen er bemanna med 1 utrykkingsleiar og 9 brannkonstablar. Stasjonen har ikkje vaktordning.

 

Sæbø brannstasjon

Sæbø brannstasjon 1

Stasjonen er bemanna med 1 utrykkingsleiar og 9 brannkonstablar. Stasjonen har ikkje vaktordning.

 

Øye branndepot

Øye brannstasjon 1

Depotet er bemanna med 7 brannkonstablar.