Lokalhistorie

Ørsta kommune er rik på bygdebøker og lokalhistorisk kjelde- og lesestoff. Det er mange sogelag i kommunen, og dei fleste gir ut årsskrift med mykje skrive- og forteljarglede. Lokalavisa Møre-Nytt er også ei viktig kjelde for formidling av lokalhistorie. 

Kontakt

Jostein O Mo Rådgjevar kultur
70049852
@ Jostein O Mo