Offentleg bading i symjehallen

Klikk for stort bilete

Symjehallen ved Ørsta ungdomsskule er open frå 14. september 2020. Ope også haust- og vinterferien.

FAMILIEBADING Måndag kl 17.00 – 19.00 (born under 8 år kun i følgje med vaksne)

HERREBADING / BADSTOVE: Fredag kl 17.00 – 19.00

DAMEBADING / BADSTOVE: Fredag kl 19.00 – 21.00
 
(Badstova følgjer opningstidene til bassenget).
 
PRIS: Born / honnør     kr 30,-
           Vaksne               kr 45,-