Teknisk drift

Teknisk sjef skal leggje til rette for eit aktivt tilbod om bustadtomter og næringsutvikling i kommunen, etter dei gjeldande politiske føringane. 
  • Byggesak og oppmåling: har ansvar for sakshandsamming, kart og oppmålingstenester. 
  • Brann og redning: har ansvar brannberedskap og førebyggjande arbeid inkludert feiing.
  • Teknisk drift: har driftsansvar for kommunale vegar, vassforsyning og avløp, park og kyrkjegard. 

 

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt telefon: 90 04 97 60

 

Kontakt

Ulf Kristian Rognstad tenesteleiar
95155275
@ Ulf Kristian Rognstad
Malvin Fremmerlid avdelingsleiar
95115737
@ Malvin Fremmerlid