Park og kyrkjegardar

Kommunalteknikk utfører drift og vedlikehald av parkar, offentlige rom, friområde og badeplassar. I tillegg har vi ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjegardane i kommunen. 

Kontakt

Olav Saure kommunegartnar
48993466
@ Olav Saure
Ørsta Kyrkjekontor
70048640
@ Ørsta Kyrkjekontor