Kommunepsykolog

Kommunepsykologen tilbyr helsehjelp til barn og unge i alderen 0 – 18 år og deira familiar. Personar som ikkje har tilgang/rett til anna helsehjelp vil bli prioritert. Kommunepsykologen skal også konsultere og rettleie tilsette som arbeider med unge vaksne som har vanskar knytt psykisk helse.

Ved tidleg innsats ynskjer kommunen å førebygge psykiske lidingar.

Du kan ta direkte kontakt med kommunepsykologen via helsestasjonen eller med leiinga på skulen, helsesjukepleiar eller fastlege.

Kommunepsykologen held til på Ørsta velferdshus, i Dalevegen 24. 

Kontakt

Ørsta Helsestasjon
94167848