KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

24.11 kl.14.40 Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er opna att

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen tilbyr helsehjelp til barn og unge i alderen 0 – 18 år og deira familiar. Personar som ikkje har tilgang/rett til anna helsehjelp vil bli prioritert. Kommunepsykologen skal også konsultere og rettleie tilsette som arbeider med unge vaksne som har vanskar knytt psykisk helse.

Ved tidleg innsats ynskjer kommunen å førebygge psykiske lidingar.

Du kan ta direkte kontakt med kommunepsykologen eller med helsestasjonen, leiinga på skulen, helsesjukepleiar eller fastlege.