Familievern

Offentlege og kyrkjelege rettleiingstenester som gjev hjelp og råd i konfliktar av alle slag og krisar i familieforhold. Kontora skal godkjennast av Barne- og likestillingsdepartementet.

Næraste familievernkontor ligg i Ålesund - tlf: 466 17 390

Adresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Lenkje til nettsida deira

Familievernkontoret tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrot. Tilbuda er gratis, og du treng ikkje henvisning.