AKTUELT NO:

Bustadfinansiering

Startlån/tilskott kan gjevast til prioriterte grupper med behov for rimelege lån for å kunne etablere seg i eigen bustad. Tiltaket gjeld for lån og stønad frå Husbanken, til dømes søknad om bustønad og startlån.
 

Kontakt

Oddvar Marøy Startlån
91851882
@ Oddvar Marøy
Elisabeth Sæbønes Leiar Service og informasjon
91685027
@ Elisabeth Sæbønes
Linda H Hjelm servicemedarbeidar service og informasjon
90014186
@ Linda H Hjelm