Skattar og avgifter

Kommunekassa 2. etg.- på rådhuset.

Ta kontakt med: Skatteoppkrevjaren i Ørsta kommune
Tlf: 700 49 700.  E-post: postmottak@orsta.kommune.no

Skatteoppkrevjaren sine arbeidsoppgåver er:

  • Innkrevjing av skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • Føring av kommunen sin skatterekneskap
  • Skatteavrekning av alle forskots- og etterskotspliktige skatteytarar
  • Årsavstemming arbeidsgjevaravgift/forskotstrekk
  • Skatteattest
  • Informasjon til og kontroll av arbeidsgjevar
  • Rettleiing og informasjon om regelverket vedk. berekning, oppgjer og innberetning av skattetrekk og arbeidsgjevaravgift

Klikk for stort bilete

Kontakt

Eli Myklebust Konsulent skatt
99286973
@ Eli Myklebust
Inger Johanne Åkre Skatteoppkrevjar/ konsulent
99286979
@ Inger Johanne Åkre