Bygg og bu

Bygg og bu i Ørsta

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, behøver du løyve frå bygningsmynde i kommunen. Kommunen skal gjennom sin handsamming og rådgjeving legge til rette for hensiktsmessig arealbruk til det beste for alle partar.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • No skal alle vassforsyningssystem registrerast
  Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.
 • Faktura på eigedomsskatt 1. halvår 2018
  Fakturaen for eigedomsskatt, 1. halvår, er sendt ut. Betalingsfristen er 22. mars.
 • Ny renovasjonssforskrift 2018
  Ny renovasjonssforskrift er vedteken av kommunestyra i Ørsta og Volda den 14.12.2017 og gjeld frå 01.01.2018. Kommunane har forureiningsmynde og styrer renovasjons-tenesta gjennom eiga forskrift om renovasjon og slam.
 • Ørsta brann og redning har fått ny hovudbil i sentrum
  Ørsta brann og redning bestilte i 2016 ein ny hovudbil W.1.1 til brannstasjonen i sentrum. Bilen er no framkomen til stasjonen og det er kun tilpassingar for eksisterande utstyr som må gjerast før bilen kan takast i bruk.
 • Brukte drone i kartlegginga av steinsprang
  Vegen i Vatnedalen og opp Vatnesvingane har vore stengt sidan søndag 2.juni i høve eit steinsprang. Steinane har gjort skade på både veg og autovern. Terrenget i området er bratt og uoversikteleg, kommunen brukte difor drone som hjelpemiddel i kartlegginga av raset.

snakk med oss.png

Kontakt

Rolf - Magnus Sundgot Seksjonsleiar tekniske tenester
996 34 300
@ Rolf - Magnus Sundgot
Irene Graskopf Seksjonsleiar eigedom
482 73 943
@ Irene Graskopf
Login for redigering