Bygg og bu

Bygg og bu i Ørsta

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, behøver du løyve frå bygningsmynde i kommunen. Kommunen skal gjennom sin handsamming og rådgjeving legge til rette for hensiktsmessig arealbruk til det beste for alle partar.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Tilskot til tilpassing av bustad
  Målgruppe Husstander eller einskildpersonar som grunna ei funksjonsnedsetting har behov for å tilpasse bustaden ein bur i. Eldre som ynskjer å gjere førebyggande tilpassingar
 • Bygg og bu i Ørsta
  Ørsta kommune har ledige bustadtomter både i sentrumsområda og i krinsane Vartdal, Hjørundfjord og Barstadvik. Ønskjer du nærare informasjon om eit område og om ledige tomter, kan du kontakte kommunen.
 • Ny rasfarekartlegging i Ørsta kommune
  Asplan Viak AS har, på vegne av NVE, utarbeidd ny skredfarekartlegging for fire område i Ørsta kommune.
 • Gatelys/veglys
  Feil på gatelys, lys i stolpen som ikkje virkar, kan du sjølv gi melding om via internett til Mørenett. http://morenettveglys.mapit.no/

Kontakt

Rolf - Magnus Sundgot Seksjonsleiar tekniske tenester
996 34 300
@ Rolf - Magnus Sundgot
Irene Graskopf Seksjonsleiar eigedom
482 73 943
@ Irene Graskopf
Login for redigering