Bygg og bu
Publisert 26.04.2019

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Publisert 10.04.2019

Frå og med 15 april er det ikkje lov å gjere opp eld i nærleiken av skog eller utmark. Forbodet gjeld kvart år og gjeld i perioden 15 april til og med 15 september.

Publisert 11.03.2019

Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst. 

Publisert 22.02.2019

Ørsta kommune har fått på plass alle grunneigaravtalane for å utbetre den siste parsellen med grusveg på Sæbønesvegen/Flatnesvegen. Avtalen gir rom for ny utbygging av både bustad og fritidsbustad på Sæbø.

Publisert 13.02.2019

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykkingar til bustader i Møre og Romsdal i 2018. Heile 40 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Publisert 24.01.2019

Vi gler oss over at Brannbamsen Bjørnis har flytta inn i Ørsta. Bjørnis er nemleg utvikla for å møte born sine behov for omsorg og tryggleik ved brann og andre ulykker. I tillegg til å gi både born og vaksne gode råd om brannvern.

Publisert 15.01.2019

Etter snøfallet denne veka er det meldt om feilparkerte bilar som hindrar snøbrøytinga i kommunen. Vi oppmodar alle om å respektere skilt og vegtrafikklova. Det er ikkje lov å parkere på fortau og gang/sykkelveg. 

Publisert 14.12.2018

I desember vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.

Publisert 21.09.2018

Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning skal utføre feiing av fyringsanlegget i dykkar fritidsbustad.

Publisert 25.05.2018

Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning hentar inn informasjon om fritidsbustadane i kommunen.
 

Fann du det du lette etter?