Bygg og bu
Publisert 26.10.2020

Eig du ein fritidsbustad, sel, seterhus, rorbu eller liknande med eldstad må du betale feie- og tilsynsgebyr.

Publisert 16.09.2020

  

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserte e-Torg – nettbutikk for geografiske data og byggesaktenester 16.september.

Publisert 11.09.2020

Vegen på Standaleidet er opna.

Publisert 11.09.2020

 

No har arbeidet med oppgradering av Vikeparken til aktivitetspark starta. 

Publisert 08.09.2020

       

Oppstartsmøte vart gjennomført tysdag 8. september på Ørsta rådhus. 

Publisert 28.08.2020
vatn

Vatn frå Vikegeila vassverk i Ørsta vert for tida tilsett klor. Dette blir gjort for å desinfisere leidningsnett og høgdebasseng etter ein sesong med mykje arbeid på leidningsnettet.

Publisert 28.08.2020

Måndag 31. august startar vegarbeid i Austlidvegen som vil halde fram utover hausten. 

Publisert 14.07.2020
4 nye veglys er satt opp i Morkahjølet

  

No kan skuleborn ferdast trygt langs godt belyste vegar i Morkagjølet og Hagevegen.

Publisert 30.06.2020
Kart mosmarkvegen

  

Frå og med i dag, tysdag 30.06, vert delar av Mosmarkvegen forkøyrsregulert.

Publisert 25.06.2020

 

Vi er inne i ei tid der hekkar og busker veks fort og det er mykje lauv på trea. Du som eig eller er brukar av ein eigedom er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper trafikkfarlege situasjonar (Veglova §34 og §43).