Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Bygg og bu
Publisert 20.09.2019

Aurstad Tunnel AS vil starte med utskifting av stikkrenner i Sæbønesvegen og Flatnesvegen, i samanheng med dette arbeidet stenger vi vegen frå kl 10.00-13.00 og 17.00-20.00 frå mandag 23.09. til torsdag 26.09. Torsdag avsluttar vi kl 16.00.

Publisert 20.09.2019

I dag vert faktura for kommunale avgifter 2. halvår 2019 sendt ut. Dei som får faktura direkte i nettbank får dei frå i kveld av, medan papirfaktura kjem i posten over helga.

 Forfall er 20. oktober.  

Publisert 17.09.2019

 

Den nye Ørstahallen er no teken i bruk. Halltidene er her i ordna former. Slike ordningar bør vere likeverdige i heile kommunen. Det har dermed vorte nødvendig at hallnemnda får nytt, heilskapleg mandat: 

Publisert 12.09.2019

350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke Ørsta brannstasjon. Nye tal viser at hausttradisjonen «Open brannstasjon» framleis er viktig for å redusere omfanget av alvorlege bustadbrannar:

Publisert 29.08.2019

Det har over lengre tid vore arbeidd med å lande ei god løysning for å utbetre dagens flyplasskryss. 

Publisert 27.08.2019

Byggesaksavdelinga i kommunen har hatt mange saker over ei lang periode, med til tider redusert bemanning.  

Publisert 22.08.2019

 

Laurdag 21. september
 Kl: 11.00 - 14.00

Publisert 25.07.2019

 

Desse apparata har ein teknisk feil som gjer at dei ikkje vil fungere til å sløkkje ein brann med, då sløkkjemiddelet ikkje kjem ut av slangen.
 

Publisert 27.06.2019

 

Ørsta kommune får tildelt kr 3 000 000,- av Miljødirektoratet for si satsing «Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden».

Publisert 13.06.2019

I Ørsta kommune skal bål til Jonsok meldast inn til brannvesenet. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krev inga handsaming. Dersom brannvesenet har behov for ytterligare informasjon tek vi kontakt. Meldefrist er innan 20. juni. 

Fann du det du lette etter?