Bygg og bu
Publisert 12.09.2019

350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke Ørsta brannstasjon. Nye tal viser at hausttradisjonen «Open brannstasjon» framleis er viktig for å redusere omfanget av alvorlege bustadbrannar:

Publisert 29.08.2019

Det har over lengre tid vore arbeidd med å lande ei god løysning for å utbetre dagens flyplasskryss. 

Publisert 27.08.2019

Byggesaksavdelinga i kommunen har hatt mange saker over ei lang periode, med til tider redusert bemanning.  

Publisert 22.08.2019

 

Laurdag 21. september
 Kl: 11.00 - 14.00

Publisert 25.07.2019

 

Desse apparata har ein teknisk feil som gjer at dei ikkje vil fungere til å sløkkje ein brann med, då sløkkjemiddelet ikkje kjem ut av slangen.
 

Publisert 27.06.2019

 

Ørsta kommune får tildelt kr 3 000 000,- av Miljødirektoratet for si satsing «Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden».

Publisert 13.06.2019

I Ørsta kommune skal bål til Jonsok meldast inn til brannvesenet. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krev inga handsaming. Dersom brannvesenet har behov for ytterligare informasjon tek vi kontakt. Meldefrist er innan 20. juni. 

Publisert 10.04.2019

Frå og med 15 april er det ikkje lov å gjere opp eld i nærleiken av skog eller utmark. Forbodet gjeld kvart år og gjeld i perioden 15 april til og med 15 september.

Publisert 11.03.2019

Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst. 

Publisert 22.02.2019

Ørsta kommune har fått på plass alle grunneigaravtalane for å utbetre den siste parsellen med grusveg på Sæbønesvegen/Flatnesvegen. Avtalen gir rom for ny utbygging av både bustad og fritidsbustad på Sæbø.