Vartdal helsetun

 

Vartdal helsetun ligg på Nordre Vartdal ved E39.
Adresse: Vartdalsstranda 1225, 6170 Vartdal
Kontortida er kl. 09.00–14.30, måndag til fredag.

Avdelingsleiar: Sara Vartdal Vinjevoll
Tlf. 70 04 50 00 

Institusjonen er ein open heim. Vi er opptekne av trivsel og  arbeidsmiljø både for bebuarar og tilsette og besøkjande er hjarteleg velkomne.

Vi ønskjer at dei som bur her skal ha det trygt og godt.
Institusjonen har sjukeheim, bufellesskap, trygdebustadar og base for HBO i same bygg. Sone Vartdal HBO er frå Rjånes til Store-Standal.

Kontakt

Vartdal helsetun hovudnummer
70045000