Brøyting

Teknisk drift utfører brøyting og strøing av kommunal veg både med eigne mannskap og leigde brøyteentreprenørar. Brøytemannskap kallast ut så fort snøen har ei djupne på ti centimeter tørr snø, men vurderast fortløpande opp mot funksjonen til vegen.
 
Har du viktig trafikkinformasjon om stamvegar, riksvegar og fylkesvegar, ring tlf. 175.

Kontakt

Hallvard Yksnøy Bergmann ingeniør
91157203
@ Hallvard Yksnøy Bergmann
Statens vegvesen Statens vegvesen
02030
@ Statens vegvesen
Teknisk vakt
90049760