Mekling

Mekling er eit møte mellom to eller fleire personar i ein konflikt. Mekling i konfliktråd skjer ved ein uavhengig meklar oppnemt av kommunen. Dette gjeld mekling i separasjons- og skilsmissesakar og rettsmekling.