Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Opphaldsløyve

Ein utlending kan opphalde seg i Norge ut over tre månader etter å ha fått vedtak om opphaldsløyve.  

I følgje utlendingsloven kan ein få permanent opphaldsløyve etter å hatt samanhengande tillate opphald i Noreg i minst tre år. Tidlegare vart permanent opphaldsløyve kalla busetjingsløyve.

Sist endra 19.10.2016
Fann du det du lette etter?