Opphaldsløyve

Ein utlending kan opphalde seg i Norge ut over tre månader etter å ha fått vedtak om opphaldsløyve.  

I følgje utlendingsloven kan ein få permanent opphaldsløyve etter å hatt samanhengande tillate opphald i Noreg i minst tre år. Tidlegare vart permanent opphaldsløyve kalla busetjingsløyve.

Kontakt

Politiet . Politiet .
02800
Utlendings direktoratet Utlendings direktoratet
23351500