Hjørundfjordheimen

  

Hjørundfjordheimen ligg fint til ved fjorden på Sæbø.

Adresse: Øyragata 20, 6166 Sæbø.
Postadresse: Postboks 55, 6165 Sæbø.

Tlf: 700 45 750

Einingsleiar Ingunn Flo. 
Tlf. 91 35 36 06

På heimen har vi bufelleskap i 1. etg og sjukeheimsavdeling i 2.etg.
Heimesjukepleie/heimetenestene er integrert og omsorgsbustader ligg nær Hjørundfjordheimen.

Vårt ønskje er å gi dei som bur her ein god og trygg heim med gode opplevingar i kvardagen. Hjørundfjordheimen er ein open heim, der pårørande og andre er hjarteleg velkomne.


Du kan fylgje oss på www.hjorundfjord.no

Kontakt

Hjørundfjordheimen hovudnummer
70045750
Ingunn Petrine Flo einingsleiar
70 04 57 50
913 53 606
@ Ingunn Petrine Flo