AKTUELT NO:

Hjørundfjordheimen

  

Hjørundfjordheimen ligg fint til ved fjorden på Sæbø.

Adresse: Øyragata 20, 6166 Sæbø.
Tlf: 700 45 750

Einingsleiar Ingunn Flo. 
Tlf. 91 35 36 06

På heimen har vi bufelleskap i 1. etg og sjukeheimsavdeling i 2.etg.
Heimesjukepleie/heimetenestene er integrert og omsorgsbustader ligg nær Hjørundfjordheimen.

Vårt ønskje er å gi dei som bur her ein god og trygg heim med gode opplevingar i kvardagen. Hjørundfjordheimen er ein open heim, der pårørande og andre er hjarteleg velkomne.


Du kan fylgje oss på www.hjorundfjord.no

Kontakt

Hjørundfjordheimen hovudnummer
70045750
Ingunn Petrine Flo einingsleiar
70045750
91353606
@ Ingunn Petrine Flo