Barn og foreldre

Ørsta kommune tilbyr ei rekke tenester og tilbod til born, unge og deira familier.

Ved å ta kontakt med dei ulike avdelingar og faggrupper retta mot born og unge, kan ein få rettleiing om kva tilbod som kommunen har.

 

 

 

 

 

Sist endra 21.01.2015
Fann du det du lette etter?