Rettsvesen

Under koblingane til høgre finn du nærare informasjon om dei rettsinstansane som gjev tenester til innbyggjarane i Ørsta.