Rettsvesen

Under koblingane til høgre finn du nærare informasjon om dei rettsinstansane som gjev tenester til innbyggjarane i Ørsta.

Kontakt

Søre Sunnmøre tingrett
70054440
@ Søre Sunnmøre tingrett
Frostating lagmannsrett
73542460
@ Frostating lagmannsrett
Sunnmøre konfliktråd
22777255
@ Sunnmøre konfliktråd
Ørsta Forliksråd
70118700/70048161
Sunnmøre jordskifterett
70048180
@ Sunnmøre jordskifterett