Syns- og hørselkontakt


Synskontakt

I Ørsta kommune er det etablert synskontakt i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Synskontakt kan hjelpe å søkje synstekniske hjelpemidler frå Nav Hjelpemiddelsentral. I tillegg gje opplæring og oppfylging i desse.

Døme på synshjelpemidler er lupelamper, filterbriller, belysnig ut over vanleg belysning, leseTV, lydbokspelar, forstørringsprogram til data med meir.

Kriterier for å få synshjelpemidler:

  • Må ha utredning frå augelege/optiker. Visus dårlegare enn 0,3 på beste auge.

Synskontakt i Ørsta kommune er Lillian Alice Sætre

 

Hørselskontakt

I Ørsta kommune er det etablert hørselskontakt i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Hørselskontakt hjelp til med formidling av hørselstekniske hjelpemidler frå Nav Hjelpemiddelsentral.

Døme på hørselshjelpemidler er: forsterket varsling på ringeklokka, brannalarm og telefon. Forsterkertelefon. IR anlegg til TV/radio. Samtaleforsterkar.

Hørselskontakt har ikkje ansvar for høreapparat.

Kontakt

Lillian Sætre ergoterapeut
46841067
@ Lillian Sætre