Kulturprisen

I vedtektene for kulturprisen for Ørsta kommune heiter det m.a.: "Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege."

Kulturprisen vert normalt delt ut i det siste kommunestyret for året.

Kulturprisvedtekter for Ørsta kommune


Kulturprisen 2023: Magne Ivar Sætre 

Kulturprisen 2022: Vartdalstranda generasjonskorps

Kulturprisen 2021: Sunnmøre Baarelag

Kulturprisen 2020: Sverre Sørdal

Kulturprisen 2019: Silja Haddal Mork

Kulturprisen 2018: Roar Rønning

Kulturprisen 2017: Christian Gaard

Kulturprisen 2016: Jostein Mo

Kulturprisen 2015: Marita Bett Aakre