AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Kulturprisen 2016 til Jostein Mo

Klikk for stort bilete

I møte 30. november 2016 vedtok levekårsutvalet å gje Ørsta kommune sin kulturpris for 2016 til kulturformidlaren Jostein O. Mo

Grunngjeving

 
Jostein O. Mo er ein kulturformidlar med stor entusiasme, kunnskap og idérikdom. Som forfattar, bilderedaktør og samlar ynskjer han å dele og formidle, og skaper stort engasjement blant lesarar og tilhøyrarar. 
Jostein O. Mo har vore tilsett for å leie og medverke til å utvikle kultur i Ørsta kommune i 35 år. Samstundes har han hatt verv i frivillig organisasjonsliv, mellom anna som leiar i Møre og Romsdal idrettskrets i 20 år og utvalsmedlem i idrettsforbundet i 25 år. Kombinasjonen mellom den frivillige innsatsen og arbeidet i kommunen har gitt stor meirverdi. 
 
Jostein O. Mo kunne kalle seg forfattar då boka ”Under Sunnmørsalpane” kom ut i 1990. Han har også skrive ei rekkje temahefte og jubileumsskrift og har vore bilderedaktør for Ørsta-kalenderen. 
 
Jostein O. Mo har hatt stor interesse for å samla bilete, postkort og minne om folk og hendingar i ei årrekkje. Han ynskjer å formidle dette, og har skapt opplevingar og entusiasme gjennom avisspalta ”Det var den gongen” i snart 30 år. Han tok initiativ til bokserien Ørsta-album, som med 15 bind har vorte ei merkevare og eit lokalhistorisk oppslagsverk med godt omdømme. I år kom boka om konfirmanthistoria til Ørsta kyrkje. 
Bøkene har høg kvalitet og vitnar om solid arbeid og høg kunnskap om utviklinga i kommunen og om menneska. Stort tilfang av kjelder, ei mengd engasjerte informantar som vil hjelpe til og folk på gata som etterspør og viser at dei set stor pris på arbeidet har vore til stor motivasjon. 
 
Jostein O. Mo er kjend som ein stor samlar med mange samleområde. Ei av samlingane er gjenstandar og bilde som handlar om Ørsta kyrkje. Denne samlinga vart vist fram og formidla i samband med kyrkjejubileet i 2014. Den største bruksgrafiske samlinga er Ivar Aasen-samlinga. Med utgangspunkt i denne kom ideen til eit nytt formidlingsprosjekt: Møre-Nytt-spalta ”Ivar Aasen i samtid og ettertid”, som no har passert nr 200. 
Jostein er målmann og arbeider aktivt for nynorsk, mellom anna gjennom nynorskkurs for tilsette i kommunar på nordvestlandet.
I 2012 fekk Jostein O. Mo Noregs Mållag sitt nynorskstipend, som han nytta til å hjelpe lag og organisasjonar med å lage lover og vedtekter på nynorsk. I tillegg laga han ei ordsamling for frivillige. 
 
Jostein er oppteken av at samlarglede er ein ressurs som må takast godt vare på. Difor har han teke initiativ til fleire samleutstillingar som knytte samlarar saman om felles interesser til stor glede for dei som kom og ville sjå.
 
Jostein tek vare på det som har vore, men er samstundes ein utviklar. Han var pådrivar og ein sterk ambassadør for kommunen då Ørsta vart kåra til kulturkommune i 2000, og engasjementet vart lagt merke til og sett pris på langt utanfor kommunegrensa då Ørsta vart kåra til nynorskkommune i 2013. 
Jostein O. Mo har sett varige spor etter seg som kulturformidlar, og er ein verdig mottakar av kulturprisen for 2016.