Følgje ("Ledsager")

Følgjekort skal gje funksjonshemma høve til å ha med hjelpar for å kunne delta på arrangement.

Den funksjonshemma sin ledsagar skal kunne få fri eller rabattert adgang til kultur- og fritidsaktivitetar i tillegg til visse transportmidlar.

For å få følgjekort må ein sende ein grunngjeven søknad saman med uttale frå lege/helsepersonel og eit bilete, til servicekontoret.

Sist endra 20.01.2015
Fann du det du lette etter?