KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Følgje ("Ledsager")

Følgjekort skal gje funksjonshemma høve til å ha med hjelpar for å kunne delta på arrangement. Den funksjonshemma sin ledsagar skal kunne få fri eller rabattert adgang til kultur- og fritidsaktivitetar i tillegg til visse transportmidlar.

Søknadsskjema