Følgje ("Ledsager")

Følgjekort skal gje funksjonshemma høve til å ha med hjelpar for å kunne delta på arrangement. Den funksjonshemma sin ledsagar skal kunne få fri eller rabattert adgang til kultur- og fritidsaktivitetar i tillegg til visse transportmidlar.

Søknadsskjema

Kontakt

Ørsta kommune
70049700
@ Ørsta kommune