Bakketun

Brosjyre til Bakketun


Bakketun er ei skjerma eining/avdeling for demente ved Ørstaheimen. Vi har 16 plassar fordelt på to grupper, kalla aust og vest, kvar med grupper på 8 bebuarar. Alle har einerom.

Med så små grupper er det lettare å få oversikt over kva behov kvar einskild brukar måtte ha og på den måte hjelpe den demente til å ta vare på sine ressursar. På same tid vert det lettare å vere ei støtte for dei pårørande. Hovudmålet vårt er å skape livskvalitet for den einskilde bebuar.

Einingsleiar Kyrre Skavøy
Tlf. 700 48 832

Fant du det du lette etter?

snakk med oss.png

Kontakt

Bakketun hovudnummer
70048830
Kyrre Skavøy Einingsleiar Bakketun
70048832
@ Kyrre Skavøy

Nyhende