Bakketun

Bakketun er ei skjerma eining/avdeling for demente ved Ørstaheimen. Vi har 16 plassar fordelt på to grupper, kalla aust og vest, kvar med grupper på 8 bebuarar. Alle har einerom.

Brosjyre

Med så små grupper er det lettare å få oversikt over kva behov kvar einskild brukar måtte ha og på den måte hjelpe den demente til å ta vare på sine ressursar. På same tid vert det lettare å vere ei støtte for dei pårørande. Hovudmålet vårt er å skape livskvalitet for den einskilde bebuar.

Einingsleiar Kyrre Skavøy
Tlf. 700 48 832

Kontakt

Kyrre Skavøy einingsleiar
70 04 88 32
@ Kyrre Skavøy