Bakketun

Bakketun er ei skjerma avdeling for personar med demens. Vi har 16 plassar fordelt på to grupper, kalla aust og vest, kvar med grupper på 8 bebuarar. Alle har einerom.

Meir informasjon finn du i brosjyra for Bakketun her:

Brosjyre

Med så små grupper er det lettare å få oversikt over kva behov kvar einskild brukar måtte ha og hjelpe personen med demens til å ta vare på sine ressursar. På same tid vert det lettare å vere ei støtte for dei pårørande. Hovudmålet vårt er å skape livskvalitet for den einskilde bebuar.

Avdelingsleiar er Kyrre Skavøy.

Kontakt

Bakketun hovudnummer
95712135
@ Bakketun hovudnummer
Kyrre Skavøy avdelingsleiar
48123801
@ Kyrre Skavøy