Fairtrade


Ørsta vart fyrste gong godkjent som Fairtrade-kommune i september 2008, som den 7. kommunen i Norge. Det er vi stolte over. Denne statusen har vi behalde sidan. 

Som Fairtrade-kommune har Ørsta forplikta til å kjøpe inn minst to ulike
Fairtrademerka produkt, og sett seg mål om ein prosentvis auke over tid. Ørsta har valt å kjøpe inn kaffi og te. For kaffi har ein eit ambisiøst mål om å auke Fairtradedelen frå 60 % i 2019 til 65 % i 2023. Her kan du lese Effektrapporten for Ørsta i 2019


 

Fairtrade.no

Fairtrade Volda Ørsta


Fairtrade er ei anerkjent uavhengig internasjonal merkeordning for rettferdig handel. Når vi som enkeltpersonar, bedrifter eller som kommune vel å kjøpe Faitrademerka produkt, bidreg vi til at arbeidarar og bønder i utviklingsland får ordentlege løns- og arbeidsvilkår, og at dei ved eiga hjelp kan klare å løfte seg sjølv og familien sin ut av fattigdom.  

Eg treng ikkje veldedigheit, eg er ingen tiggar. Dersom eg får ein ordentleg pris for kaffien min, så kan eg forsørge familien min. - Isaisa frå Mexico.

Ein Fairtrade-kommune vert og oppmoda om å drive med informasjonsarbeid. I Ørsta er dette delegert til ei interkommunal styringsgruppe som består av ein kommunal representant frå Ørsta og ein frå Volda, samt personar frå ulike lag og organisasjonar i desse kommunane. 
 

Styringsgruppa er for tida samansett av:

Ingrid Opedal, Volda SV,  leiar
Geir Helge Nilsen, Naturvernforbundet Volda Ørsta, kasserar og skrivar
Kjell Petter Wiik, fritt grunnlag
Laura Mortveit, Framtiden i våre hender Søre Sunnmøre
Annlaug Stokke, Miljøpartiet dei grøne Volda
Tove Halse Digernes, kommunal representant Ørsta (med Børge Bornstein som vara)
Tove Elise Thue Dale, kommunal representant Volda (med Randi Kalland som vara)