Fairtrade: Her er den nye styringsgruppa

Framme f.v.: Laura Mortveit (nestleiar), Ingrid Opedal (leiar), Anne Karin Espe (kommunal repr. Volda), Geir Helge Nilsen (skrivar, kasserar) Bak f.v.: Tove Halse Digernes (kommunal repr. Ørsta), Roger Andrè Solheim (vara for kommunal repr. Volda), Kjell Petter Wiik, Randi Kalland og Annlaug Stokke Ikkje til stades: Ann Karin Sætre (vara kommunal repr. Ørsta)

 

Ørsta vart fyrste gong godkjent som Fairtrade-kommune i september 2008, som den 7. kommunen i Norge. Det er vi stolte over. Denne statusen har vi behalde sidan. 

Dei to produkta Ørsta kommune har forplikta seg til å kjøpe som Fairtrade var i 2023 kaffi og te. Ein sette seg som mål at 45 % av kaffien skulle vere Fairtrade, og 4 % av teen skulle vere Fairtade.Styringsgruppa jobbar no med å kartlegge om vi klarte desse måla. For 2024 vert det nye mål, og kanskje nye produkt. Dette blir oppdatert når det er bestemt. 

Fleire butikkar i Ørsta har varer som er Fairtrademerka, både innan matavarehandel og tekstilhandel. Ved auka etterspurnad og sal vil utvalet av slike produkt auke. 

Ørsta og Volda Fairtrade deltek på ymse arrangement i både Ørsta og Volda for å formidle informasjon om Fairtrade og Fairtrademerka produkt. 
 

Kva er Fairtrade?

Fairtrade er ei anerkjent uavhengig internasjonal merkeordning for rettferdig handel. Når vi som enkeltpersonar, bedrifter eller som kommune vel å kjøpe Faitrademerka produkt, bidreg vi til at arbeidarar og bønder i utviklingsland får ordentlege løns- og arbeidsvilkår, og at dei ved eiga hjelp kan klare å løfte seg sjølv og familien sin ut av fattigdom.  

Eg treng ikkje veldedigheit, eg er ingen tiggar. Dersom eg får ein ordentleg pris for kaffien min, så kan eg forsørge familien min. - Isaisa frå Mexico.

Ein Fairtrade-kommune vert og oppmoda om å drive med informasjonsarbeid. I Ørsta er dette delegert til ei interkommunal styringsgruppe som består av ein kommunal representant frå Ørsta og ein frå Volda, samt personar frå ulike lag og organisasjonar i desse kommunane. 

Fairtrade.no Fairtrade Volda Ørsta

 

Styringsgruppa i Volda Ørsta:

Ingrid Opedal (leiar)
Laura Mortveit (nestleiar)
Tove Halse Digernes (kommunal repr. Ørsta)
Ann Karin Sætre (vara kommunal repr. Ørsta)
Anne Karin Espe (kommunal repr. Volda),
Roger Andrè Solheim (vara for kommunal repr. Volda)
Geir Helge Nilsen (skrivar, kasserar)
Kjell Petter Wiik
Randi Kalland
Annlaug Stokke