Helsestasjon

Helsestasjonstenesta er ei  førebyggjande teneste og eit tilbod til alle som bur og oppheld seg i kommunen.

Helsestasjonsverksemda sitt føremål er å :

  • fremje born si fysiske, psykiske og sosiale helse
  • førebygge medfødde og erverva sjukdomar, tannsjukdomar og skader mellom born og unge

For å oppnå dette er verksemda inndelt i ulike område; heimebesøk til nyfødde, helsestasjons- og barnekontrollar,skulehelseteneste, foreldreførebuande kurs, reisevaksinering, tverrfagleg samarbeid og smittevern.
 

Helsestasjonen i Dalevegen 24, er ope alle dagar frå kl. 09.00-15.00. Tlf: 700 49 860

Telefontider:
Måndag     09.00-15.00
Tysdag      09.00-10.00 og 14.00-15.00
Onsdag     09.00 - 15.00
Torsdag    09.00 - 15.00
Fredag      09.00-10.00 og 14.00-15.00


Ved akutte tilstander kontakt legesenteret tlf: 700 48 050

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Ørsta Helsestasjon
70049860
Ingun Håheim Fjørtoft Leiande helsesøster
70049864
@ Ingun Håheim Fjørtoft
Heidrun Ose Jordmor
70049863
@ Heidrun Ose

Nyhende