Friskliv Ørsta

Friskliv Ørsta er ei helseteneste i Ørsta. Friskliv Ørsta har fokus på helsefremjande og førebyggande tiltak retta mot alle barn og unge i Ørsta. Gjennom primærførebyggande tiltak retta ut til barnehagar og skular ynsker Friskliv Ørsta å nå ut til barn og unge og spreie positiv informasjon om friskliv, helse og gode levevanar. I tillegg til primærførebygging tilbyr Friskliv Ørsta individuell oppfølging til barn og unge, og eventuelt heile familien, med støtte til å endre vanar knytt til helse, fysisk aktivitet og/eller kosthald. 

Både helsestasjon, barnehage, skule og familien/ungdommen sjølv kan ta kontakt med Friskliv Ørsta. Ein kan ta kontakt via telefon, mail eller gjennom facebooksida til Friskliv Ørsta. Tenesta er gratis.

Tenesta vert driven i nært samarbeid med både helsestasjonen, fysioterapi- og ergoterapitenesta i Ørsta, samt folkehelsekoordinator. Frisklivssentralen er organisert i Eining for Ergo, fysio og Friskliv, med lokale på Ørsta velferdshus i Dalevegen 24.

 

Kontakt:

Frisklivsrettleiaren er Karen Øie, som i tillegg arbeidar med kvardagsrehabiliteringstemet i Ørsta kommune. Ho har fleire års bakrunn frå privatpraktiserande fysioterapi, og er engasjert i fysisk aktivitet og det å ta vare på helsa si.

Ønskjer du å følgje med på oppdateringar knytt til Friskliv Ørsta, kan du like facebooksida deira. 
Mailadresse: friskliv@orsta.kommune.no

Kontakt

Karen Øie fysioterapeut/frisklivsrettleiar
901 18 760
@ Karen Øie
Ragnhild Svensli einingsleiar ergo, fysio og friskliv
489 97 922
@ Ragnhild Svensli