Barnehage

Barnehage

I Ørsta tilbyr vi barnehageplass i alle delar av kommunen. Kommunen er eigar og driftsansvarleg for 7 barnehagar. 4 barnehagar er private

Barnehagane i Ørsta har: 

  • Høg kvalitet.
  • Førskulelærarar i alle styrar- og pedagogstillingar.
  • Fagleg og heilskapleg tilbod til born med særskilde behov.
  • Full behovsdekking.
  • Brukartilpassa tilbod med både heitidsplassar og deltidsplassar.

I barnehagane i Ørsta arbeider vi ut frå tanken om at borna skal vere i sentrum, og at born er verdifulle, kompetente og sosiale. Ut frå desse stikkorda har vi utarbeidd felles standarar for barnehagane i Ørsta:

  • Borna opplever å få uttrykkje tankar og kjensler, og får høve til å gjere eigne val.
  • Borna opplever dagleg gleda ved å meistre og få positiv tilbakemelding.
  • Borna opplevere eit inkluderande miljø med venskap, omsorg, leik og læring.
  • Borna opplever eit utfordrande miljø prega av allsidige natur- og kulturerfaringar.

 

 Lokal rammeplan

 Nasjonal rammeplan

 

 

NB: Om du trykkjer på ikonet oppe til venstre i ramma, får du fram oversikta over barnehagane. Når du trykkjer på den enkelte barnehage, får du sjå posisjonen på kartet.

Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Reidun Mo Seksjonsleiar barnehage
47641489
@ Reidun Mo

Nyhende