Barnehage

I Ørsta tilbyr vi barnehageplass i alle delar av kommunen. Kommunen er eigar og driftsansvarleg for 7 barnehagar. 3 barnehagar er private.

NB: Om du trykkjer på ikonet oppe til venstre i ramma, får du fram oversikta over barnehagane. Når du trykkjer på den enkelte barnehage, får du sjå posisjonen på kartet.

Kontakt

Kari Flø kommunalsjef
47639076
@ Kari Flø
Reidun Mo barnehagemynde / rådgjevar barnehage
47641489
@ Reidun Mo
Irene Yksnøy Lianes rådgjevar barnehage
46824228
@ Irene Yksnøy Lianes