Barnehage

I Ørsta tilbyr vi barnehageplass i alle delar av kommunen. Kommunen er eigar og driftsansvarleg for 7 barnehagar. 3 barnehagar er private.

Barnehagane i Ørsta har: 

  • Høg kvalitet
  • Barnehagelærarar i alle styrar- og pedagogstillingar
  • Fagleg og heilskapleg tilbod til alle born
  • Full behovsdekking
  • Brukartilpassa tilbod med både heiltidsplassar og deltidsplassar

I barnehagane i Ørsta arbeider vi ut frå tanken om at borna skal vere i sentrum, og at born er verdifulle, kompetente og sosiale. Ut frå desse stikkorda har vi utarbeidd felles standarar for barnehagane i Ørsta:

  • Borna opplever å få uttrykkje tankar og kjensler, og får høve til å gjere eigne val.
  • Borna opplever dagleg gleda ved å meistre og få positiv tilbakemelding.
  • Borna oppleve eit inkluderande miljø med venskap, omsorg, leik og læring.
  • Borna opplever eit utfordrande miljø prega av allsidige natur- og kulturerfaringar.

Lokal rammeplan

Nasjonal rammeplan

 

NB: Om du trykkjer på ikonet oppe til venstre i ramma, får du fram oversikta over barnehagane. Når du trykkjer på den enkelte barnehage, får du sjå posisjonen på kartet.

NB: Om du trykkjer på ikonet oppe til venstre i ramma, får du fram oversikta over barnehagane. Når du trykkjer på den enkelte barnehage, får du sjå posisjonen på kartet.

Kontakt

Kari Flø kommunalsjef
47639076
@ Kari Flø
Reidun Mo barnehagemynde / rådgjevar barnehage
47641489
@ Reidun Mo
Irene Yksnøy Lianes Rådgjevar barnehage
46824228
@ Irene Yksnøy Lianes