Pass

Norsk pass er einaste gyldige legitimasjonen for norske borgarar. For å reise utanfor Norden må du ha med gyldig norsk pass, òg på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidet. 

Politiet.no: Pass

Nokre flyselskap krev gyldig pass også på reiser innanfor Norden. I Schengen-området må passet som hovudregel vere gyldig 3 månader etter heimkomst.

Alle med norsk statsborgarskap har rett til pass frå Noreg.

Du kan søkje om pass på ei rekkje av politistasjonane rundt om i landet og på lensmannskontor. Ta kontakt med det politidistriktet der du bur eller oppheld deg for å få informasjon om kvar du kan søkje om pass.

Kontakt

Politiet . Politiet .
02800