Levekårsutvalet

Møteplan, -dokument og medlemmar i levekårsutvalet  Eldre møtedokument før juni 2019

Levekårsutvalet 2023–2027

Medlemar:

 1. Karen Høydal (AP), leiar
 2. Sven Castberg (H), nestleiar
 3. Liv-Randi Volle (SP)
 4. Robert Watne (AP)
 5. Jahn Christer N. Humberset (H)
 6. Marit Aklestad (SV)
 7. Johan Bertel Vartdal (FrP)
 8. Hogne S. Barstad (FrP)
 9. Monica Westrum Kipperberg (FrP)
   

Vara for Høgre, Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti:

 1. Roger Vartdal (KrF)
 2. Sander Rem Haugen (SP)
 3. Kjell Einar Dagfinrud (AP)
 4. Terje Koppen (H)
 5. Lene Aklestad (SP)
 6. Hjørdis Almelid Vikenes (KrF)
 7. Marthe Drabløslid (AP)
 8. Ann Karin Sætre (H)
 9. Cato Engen (SP)
   

Vara for Framstegspartiet:

 1. Svein Egil Seterbakken
 2. Cindy Helen Hoddevik
 3. Arnt Ivar Kolås
 4. Per Olav Sandbakk
 5. Per Atle Totland
   

Vara for Sosialistisk Venstreparti:

 1. Erling Taftesund (V)
 2. Synnøve Marie Sætre (SV)
 3. Ragnhild Aasen (SV)