Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Permisjonsordningar

Arbeidsgjevar kan i særskilde tilfelle, og etter skriftleg søknad, gi ulike permisjonar for arbeidstakar dersom det finst heimel for det i lov- og/eller avtaleverk. Kommunen har eigne skjema som skal nyttast for søknad om permisjonar under 14 dagar, og ved foreldrepermisjon. 

Avhengig av grunnlaget for permisjon, og kva lovar og avtalar som regulerer permisjonsordninga, vil permisjon vere med eller utan løn
 

Du kan lese meir om lokale rutinar her:  

Permisjonsreglement for tilsette i Ørsta kommune

Fann du det du lette etter?

Nyhende