Natur og miljø

Nyhende

 • 20.01.2022 Frank Flusund og Stein Aam er godt fornøgde med 2. plass. Klimasnuprisen
  Ørsta kommune og nye Sæbø skule og barnehage er tildelt kunst, diplom og blomster for nominasjon og finalist i KLIMASNUprisen 2021.
 • 28.09.2021 Førskulegruppa hjå Barnas Vel ute i aksjon God innsats i Strandryddeveka
  Den nasjonale Strandryddeveka gjekk av stabelen mellom 11. og 19. september. Det er den ideelle foreininga Hold Norge Rent som står bak...
 • 12.08.2021 Framande planteartar
  Framandartar er organismar som opptrer utanfor det området dei kan spreie seg til naturleg utan hjelp frå menneske. Ein framandart som får etablere...
 • 12.05.2021 Bærekraftrapport for Ørsta kommune
  Etter initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune har alle kommunane i fylket gjennom «bærekraftprosjektet» kartlagt status for eige arbeid med...
 • 10.03.2021 Elevar frå Ørsta ungdomsskule har vårrydding på Raudøya. Bli med på Vårryddedagen!
  På Vårryddedagen 13 mars går heile Noreg saman om å rydde nærområdet sitt for avfall.
 • 22.12.2020 Utvida skredkartlegging
  Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) inkluderer fleire område frå Ørsta kommune i sitt skredfarekartleggingsprosjekt for 2021.

Kontakt

Gunnar Wangen avdelingsleiar Plan og miljøavdelinga
70 04 97 20
906 46 645
@ Gunnar Wangen
Magnar Selbervik Miljøvernrådgjevar
48166679
@ Magnar Selbervik