Natur og miljø

Nyhende

 • 28.09.2021 Førskulegruppa hjå Barnas Vel ute i aksjon God innsats i Strandryddeveka
  Den nasjonale Strandryddeveka gjekk av stabelen mellom 11. og 19. september. Det er den ideelle foreininga Hold Norge Rent som står bak...
 • 12.08.2021 Framande planteartar
  Framandartar er organismar som opptrer utanfor det området dei kan spreie seg til naturleg utan hjelp frå menneske. Ein framandart som får etablere...
 • 12.05.2021 Bærekraftrapport for Ørsta kommune
  Etter initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune har alle kommunane i fylket gjennom «bærekraftprosjektet» kartlagt status for eige arbeid med...
 • 10.03.2021 Elevar frå Ørsta ungdomsskule har vårrydding på Raudøya. Bli med på Vårryddedagen!
  På Vårryddedagen 13 mars går heile Noreg saman om å rydde nærområdet sitt for avfall.
 • 22.12.2020 Utvida skredkartlegging
  Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) inkluderer fleire område frå Ørsta kommune i sitt skredfarekartleggingsprosjekt for 2021.
 • 07.09.2020 Naustrekke, Barstadvik Småjobbsentralen inviterer til ryddedugnad!
  Bli med på strandryddeveke 5.-19. september.

Kontakt

Gunnar Wangen avdelingsleiar Plan og miljøavdelinga
70 04 97 20
906 46 645
@ Gunnar Wangen
Magnar Selbervik Miljøvernrådgjevar
@ Magnar Selbervik