AKTUELT NO:

Natur og miljø

Nyhende

 • 27.04.2022 Miljøfyrtårn-diplom til Eik sentert Ørsta
  Ordførar Stein Aam delte i tysdag den 26. april ut miljøfyrtårn-diplom til Eik sentert Ørsta (Agro As).
 • 16.02.2022 Fleire mjølkekyr har allereie flytta inn igår. Lausdriftsfjøs i massivtre
  Kommunestyret var i dag på besøk til Lars Molvær på Eidet og fekk orientering og omvisning i den nye lausdriftsfjøset i massivtre.
 • 20.01.2022 Frank Flusund og Stein Aam er godt fornøgde med 2. plass. Klimasnuprisen
  Ørsta kommune og nye Sæbø skule og barnehage er tildelt kunst, diplom og blomster for nominasjon og finalist i KLIMASNUprisen 2021.
 • 28.09.2021 Førskulegruppa hjå Barnas Vel ute i aksjon God innsats i Strandryddeveka
  Den nasjonale Strandryddeveka gjekk av stabelen mellom 11. og 19. september. Det er den ideelle foreininga Hold Norge Rent som står bak...
 • 12.08.2021 Framande planteartar
  Framandartar er organismar som opptrer utanfor det området dei kan spreie seg til naturleg utan hjelp frå menneske. Ein framandart som får etablere...
 • 12.05.2021 Bærekraftrapport for Ørsta kommune
  Etter initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune har alle kommunane i fylket gjennom «bærekraftprosjektet» kartlagt status for eige arbeid med...

Kontakt

Gunnar Wangen avdelingsleiar Plan og miljøavdelinga
70049720
90646645
@ Gunnar Wangen
Magnar Selbervik Miljøvernrådgjevar
48166679
@ Magnar Selbervik