AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

    

Etter initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune har alle kommunane i fylket gjennom «bærekraftprosjektet» kartlagt status for eige arbeid med bærekraft.

Elevar frå Ørsta ungdomsskule har vårrydding på Raudøya.

 

På Vårryddedagen 13 mars går heile Noreg saman om å rydde nærområdet sitt for avfall.

    

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) inkluderer fleire område frå Ørsta kommune i sitt skredfarekartleggingsprosjekt for 2021.

Naustrekke, Barstadvik

Bli med på strandryddeveke 5.-19. september.

 

Ørsta kommune får tildelt kr 3 000 000,- av Miljødirektoratet for si satsing «Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden».

Frå 1. mars 2019 gjeld ei ny fartsforskrift i sjø om maks 8 knops fart i eit belte på 100 meter frå land, øyer og holmar. 


Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen, Miljødirektoratet og Meteorologisk institutt har gått saman og utvikla ei landsdekkande varsling av luftkvalitet.
 

Formannskapet har i sak 94/18 fastsett ei lokal forskrift om bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag i Ørsta kommune. Forskrifta gjeld frå 1. desember 2018 og slår fast at bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag (ferskvatn) er forbode.

Følg oss