NAV - Sosiale tenester

 
Besøksadresse:
Ivar Aasengate 10 (frå fredag 2. februar 2018)
Tindebygget 2.etg
6150 Ørsta 
 
Tlf: 55 55 33 33 - Mandag - fredag: 08.00 – 15.30  
 
 

NAV Ørsta/Volda


Kontoret sine opningstider:
12.00 – 14.00
Onsdagar stengt
(timeavtalar også utanom opningstid)

NAV-leiar: Marte Jelle

Kontakt

NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10 NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10
55553333