Forbrukarspørsmål

Her finn du rettar du har som forbrukar og om du har høve til å klage. Du kan også lese om kva krav som kan stillast til seljarar, produsentar og leverandørar av varer og tenester. 

Forbrukerrådet handsamar klagesaker mellom forbrukar og leverandør.
Forbrukerombudet handsamer klager relatert til reklame og annan marknadsføring som du meiner er missvisande eller feil. 


Gjeldsrådgjeving

Kontakt

NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10 NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10
55553333
Forbrukerrådet . Forbrukerrådet .
03737