Barnevern og familievern

Ved akutte behov på kveldstid og i helgar skal politiet kontaktast på tlf.02800, eller på gratis alarmtelefon tlf : 116111
 
Dersom foreldre ikkje på eiga hand greier å gje barnet dette, har barnet rett til at foreldra får hjelp frå samfunnet si side for å meistre denne oppgåva.
 
Dersom foreldra til trass for slik hjelp ikkje vert i stand til å sikre eit nødvendig minimum, har barnet rett til ein trygg oppvekst hos andre vaksne enn foreldra. Foreldra skal kunne halde kontakta ved samværsordningar.
 
Reint unnateke er det snakk om totalt brot i kontakta, evt adopsjon.
 

Barnevern er ei kommunal oppgåve. Ørsta kommune har felles barnevern med Hareid, Ulstein og Volda kommune. Volda er vertskommune og felles barnevern er lokalisert på rådhuset i Volda.

 

 

Sist endra 27.10.2014
Fann du det du lette etter?