Skule og utdanning

Nyhende

 • 18.08.2023 Trygg skuleveg: Klipp hekken!
  Mandag 21. august startar eit nytt skuleår i Ørsta, og borna skal ut på vegane. Kommunen ber huseigarar om å klippe hekkar og annan vegetasjon slik...
 • 16.08.2023 Skulestart 2023
  Velkomne til skulestart måndag 21. august!
 • 15.08.2023 Vigilo er no teken i bruk
  Ørsta kommune har fått nytt Oppvekstadministrativt system, Vigilo. Systemet har ein foreldreportal(nettportal) og ein app til Android/iPhone.
 • 08.06.2023 Vigilo erstattar IST
  Frå 7. august (oppdatert dato) skal elevar, føresette og tilsette begynne å bruke Vigilo (i staden for IST) til digital kommunikasjon mellom heim...
 • 31.01.2023 Nye nettsider
  No er det komt nye nettsider for barnehagane, skulane, biblioteket og Ørstakart. I tillegg til oppdaterte sider for Ørstahallen og kulturskulen.
 • 09.01.2023 Innskriving skuleåret 2023/2024
  Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2023/2024.

Kontakt

Bjørg Engeset Gjersdal konsulent
94840986
@ Bjørg Engeset Gjersdal
Mari-Anne Aarskog Rådgjevar
40583293
@ Mari-Anne Aarskog
Kari Flø kommunalsjef
47639076
@ Kari Flø