Skule og utdanning

Nyhende

  • 30.06.2020 Ferie-SFO 2020
    SFO har ferieope frå 1. august til skulestart. Tilbodet blir gitt ved Velle skule sine lokale.
  • 03.06.2020 Nytt om SFO sine opningstider
    I samband med overgang frå raudt til gult nivå for smittevern og auka opningstid i ørstabarnehagane, vert det også endringar for SFO frå og med...
  • 14.05.2020 Ordningar i Ørstaskulen gjeldande til og med 20. mai
    Alle elevane er no komne attende til skulane, noko vi er svært glade for. Somme elevar må framleis ha heimeskule via nettet ein eller fleire dagar...

Kontakt

Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
90 41 73 19
@ Kirsti Øy Driveklepp
Bjørg Engeset Gjersdal Konsulent
94 84 09 86
@ Bjørg Engeset Gjersdal
Mari-Anne Aarskog Rådgjevar
40 58 32 93
@ Mari-Anne Aarskog
Eilin Kalvøy Logoped
46 95 27 76
@ Eilin Kalvøy