Skule og utdanning

Nyhende

 • 17.01.2022 Gult nivå i barnehagar og skular
  Status 14. januar 2022: I ei overgangsperiode fram til kommunen har fått fleire testar og vurdert korleis smitta utviklar seg vidare, held...
 • 10.01.2022 Innskriving skuleåret 2022/2023
  Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2022/2023. Alle skulepliktige born skal innskrivast, også born som fekk vedtak om utsett...
 • 30.12.2021 Hurtigtest før skulestart
  I tråd med nasjonale retningslinjer er det anbefalt at elevar og tilsette testar seg før skulestart, tysdag 4. januar. Testen kan gjerne gjerast...
 • 06.12.2021 SFO-tilbodet i Ørsta kommune
  Ørsta kommune tilbyr SFO ved alle barneskulane i Ørsta. Det er om lag 250 born frå 1.– 4. trinn som nyttar seg av SFO-tilbodet i dag.
 • 05.11.2021 Representantar frå dei ulike aktørane møttest for å markere første spadetak. Frå venstre: Første spadetak for utbygging av ungdomsskulen
  Fredag 5. november starta arbeidet med utbygging av Ørsta ungdomsskule. Oppstarten blei markert ved at aktørane møttest, og ordførar Stein Aam...
 • 24.09.2021 Premievinnarar av Sommarles 2021
  Då har det vore trekning av vinnarar av Sommarles. Nedanfor kan du sjå om du er ein av dei heldige vinnarane.

Kontakt

Bjørg Engeset Gjersdal konsulent
948 40 986
@ Bjørg Engeset Gjersdal
Ellen Jåvold Seksjonsleiar
40031715
@ Ellen Jåvold
Mari-Anne Aarskog Rådgjevar
40583293
@ Mari-Anne Aarskog
Bjørn Ødegaard Osdal konstituert seksjonsleiar
411 28 342
411 28 342
@ Bjørn Ødegaard Osdal