Skule og utdanning

Skule og utdanning

Ørsta kommune har fire barneskular, to kombinerte barne- og ungdomsskular og ein ungdomsskule.  I tillegg er her ein privat barneskule. Skulane i Ørsta tek mål av seg å vere førebudde på nye oppgåver, både pedagogisk og administrativt. Ein arbeider aktivt med eit læringsmiljø som fremjar kunnskap og elevar med framtidsvon.  Høgt kompetente lærarar og assistentar, vil gjennom samarbeid med foreldra arbeide for ein skule som sikrar ei heilskapleg forståing av lærings- og oppvekstmiljøet.

Her kan du lese meir om dei einskilde tenestetilboda i Ørstaskulen og finne informasjon om prisar og relevante søknadsskjema.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • SFO 2018 - 2019 (søknadsfrist 1. april 2018)
  Vi ønsker dykk velkomne til å søkje SFO plass i Ørsta kommune. I desse dagar vert det sendt ut informasjonsbrev til føresette om skulefritidsordninga i Ørsta. Søknadsfrist for plass i kommunale skulefritidsordningar er sett til 1.april 2018.
 • Konstituert rektor på Vartdal skule
  Rektor ved Vartdal skule, Laila Aarset, sluttar i stillinga si 1. mars og går til stilling som leiar i Lånekassen, Ørsta. I perioden 1. mars til 31. juli 2018 er Bjørn Osdal (biletet) konstituert som rektor ved skulen. Stillinga som rektor ved Vartdal skule er lyst ledig frå 1.8.2018 og søknadsfristen er 15. februar
 • Skulestart 2017
  Då er det snart skulestart i grunnskulen i Ørsta. Dei kommunale skulane startar slik første skuledag, som er måndag 21.08.17:
 • Ny rektor på Velle skule
  Vidar Nupen er tilsett som ny rektor ved Velle skule frå 1. august 2017. Han har lang erfaring som skuleleiar i grunnskulen, dei siste åtte åra som rektor ved Bratteberg Skule i Volda kommune.
 • Ørstaskulen på Lesekonferansen
  Sju lærarar frå Ørstaskulen har denne veka delteke på den årlege Lesekonferansen i Stavanger.

snakk med oss.png

Kontakt

Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
904 17 319
@ Kirsti Øy Driveklepp
Toril Romestrand Hjelle Rådgjevar
70 04 98 09
@ Toril Romestrand Hjelle
Kari Flø Rådgjevar
70 04 98 04
@ Kari Flø
Eilin Kalvøy Logoped
70 04 98 38
Login for redigering