Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2021/2022­. Alle skulepliktige born må innskrivast, også born som fekk vedtak om utsett skulestart førre skuleår.

 

Regjeringa har i dag presentert nye covid-19 retningslinjer for dei neste to vekene. Ungdomsskulen og opplæringssenteret går no over til raudt nivå.

skule klasserom

 

Skulane i Ørsta manglar vikarar. Seksjonsleiar for skule, Kirsti Øy Driveklepp, oppmodar aktuelle lærarvikarar om å søkje.

 

Etter initiativ frå fylkesmannen har vi laga ei rutine med rolleavklaringar viss det skulle oppstå ein situasjon med koronasmitte i Ørstaskulen.

skule klasserom

No er tilstandsrapport for grunnskulen i Ørsta kommune for skuleåret 2019-20 klar. 

 

Tysdag 20. og torsdag 22. oktober inviterer Kaihuset til open kveld for åttandeklassingar, kl. 18.00 - 21.30.

 

Alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen! 

koronavirus bli heime

 

Alle med symptom i luftvegane (nase og hals) skal vere heime frå barnehage, skule eller arbeidsplass. Unntaket er at det skal være noko toleranse for rennande nase som einaste symptom hjå elles friske barn under 10 år.

skule klasserom

  

Vi gleder oss over å ønskje alle elevar velkomne til sine nye eller «gamle» klasser.

skule klasserom

   

Frå 1. august 2020 er det endring i forskrift til opplæringslova om moderasjonordningar i skulefritidsordninga.