No er det komt nye nettsider for barnehagane, skulane, biblioteket og Ørstakart. I tillegg til oppdaterte sider for Ørstahallen og kulturskulen. 

 

 

Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2023/2024. 


Det lagt skøyteis bak Ørstahallen og ved Vartdal skule, og isen er no klart til bruk! Det er ikkje OL-is, så hugs hjelm!


I går var Dalane skule festpynta til førjulsfest for barn og foreldre.


Fredags ettermiddag signerte ordførar Stein Aam totalentreprisekontakt med PEAB K. Nordang, og over nyttår begynner byggeprosessen.

Ny Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen vart vedtatt i Levekårsutvalet den 23.11.2022.

Torsdag 27. oktober vart det holdt ei uoffesiell opning av nye Sæbø skule for elevane.

  
I dag var 80 elevar frå 5.–7. trinn frå grunnskulane i Ørsta med på leik og moro for å bli kursa til Leikepatrujen.

Siste åra har grunnskulen i Ørsta kommune klatra jamt og trutt på Kommunebarometeret, og i år klatrar vi til 4. plass!

Følg oss