22. februar vart det sendt ut brev om endelig skuleplassering til alle som skal starte på 1. trinn ved ein av dei seks kommunale barneskulane i Ørsta.


Alle barn i grunnskulen skal lære om programmering, og dette krevjer at også lærarane lærer seg det. Velle skule er partnerskule til Høgskulen i Volda, og får difor vere med på å teste ut undervisningsopplegg og utvikle utdanningstilbod. 

Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2019/2020­. Alle skulepliktige born må innskrivast, også born som fekk vedtak om utsett skulestart førre skuleår.

Kommunen vil fatte eit vedtak om skuleplass,  jf opplæringslova § 8-1.

Fann du det du lette etter?