I samband med overgang frå raudt til gult nivå for smittevern og auka opningstid i ørstabarnehagane, vert det også endringar for SFO frå og med torsdag 4. juni.

Alle elevane er no komne attende til skulane, noko vi er svært glade for. Somme elevar må framleis ha heimeskule via nettet ein eller fleire dagar i veka, i alle fall ut skuleåret. Kva som vil gjelde til hausten, veit vi dessverre ingenting om enno. Det vil i stor grad avhenge av den smittesituasjonen som landet er i på den tida

 Til alle elevar på 5.-10. trinn og deira føresette, og til elevane ved Ørsta opplæringssenter

Skulane i Ørsta har no smittevernrutiner og planar klare i samsvar med smittevernrettleiaren som vi har fått. Desse har vi arbeidd med sidan regjeringa 7. april bestemte at 1.-4. trinn skal tilbake til skulane.

 

Vi på Velle skule har laga ein påskequiz til folket i Ørsta.
Dette er eit lavterskeltilbod med turar rundt omkring i Ørsta sentrum.

 

Vi ønsker dykk velkomen til å søkje SFO i Ørsta kommune!

 
Ørsta kommune har fått nokre spørsmål om foreldrebetaling knytt til Barnehage og SFO

 Barnehagar, skular og SFO i Ørsta stengde frå og med 13. mars

 

Til hausten vert det 117 førsteklassingar i Ørstaskulen. Vi gled oss til å ønske førsteklassingane velkomne til ulike førskulearrangement på dei nye skulane, og til første skuledag måndag 17. august.