I haust vil Ørstaskulen ta i bruk ei digital løysing der du kan melde frå om utrygt skulemiljø.

Har du ungdom i hus, eller er nysgjerrig sjølv? No treff du helsesjukepleiar i kommunen på: 

Snapchat

Indrehovdevegen vert stengt for gjennomkøyring frå og med i dag, fredag 16.05. vegen vert stengt ved Indrehovdevegen 92.

Då er det snart skulestart i grunnskulen i Ørsta. Vi ønskjer alle elevar velkomne til første skuledag, som er måndag 19.08.19:

 

Når skulen startar igjen 19. august, vert det nokre endringar for 7. trinn ved Vikemarka og Velle skule. Elevane skal nemleg ha Ørstahallen som sitt skulebygg det siste året av barneskulen.

 

Ørsta kommune får tildelt kr 3 000 000,- av Miljødirektoratet for si satsing «Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden».

22. februar vart det sendt ut brev om endelig skuleplassering til alle som skal starte på 1. trinn ved ein av dei seks kommunale barneskulane i Ørsta.


Alle barn i grunnskulen skal lære om programmering, og dette krevjer at også lærarane lærer seg det. Velle skule er partnerskule til Høgskulen i Volda, og får difor vere med på å teste ut undervisningsopplegg og utvikle utdanningstilbod. 

Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2019/2020­. Alle skulepliktige born må innskrivast, også born som fekk vedtak om utsett skulestart førre skuleår.

Kommunen vil fatte eit vedtak om skuleplass,  jf opplæringslova § 8-1.