Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Fann du det du leita etter?

Ledige stillingar

 • 21.03.2017 Off. godkjent sjukepleiar 47 % fast natt, Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 18.04.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 47 % fast stilling på natt for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca. 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har mottatt både Ørsta kommune og Møre og Romsdal sin arbeidsmiljøpris.
 • 21.03.2017 Off. godkjent sjukepleiar 61 % fast, tredelt turnus, Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 18.04.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 61 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar i tredelt turnus. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca. 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har mottatt både Ørsta kommune og Møre og Romsdal sin arbeidsmiljøpris.
 • 15.03.2017 Off. godkjent sjukepleiar 75 % fast, Buavdelinga, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 06.04.2017
  I Ørsta kommune er det frå 15.5.2017 ledig 75 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t Buavdelinga som tenestestad. Buavdelinga er ei somatisk langtidsavdeling med 24 plassar. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter inspirerte medarbeidarar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar.
 • 15.03.2017 Ferievikarar i seksjon omsorg og rehabilitering – heimetenester. Søknadsfrist: 18.04.17
  Vi søkjer etter ferievikarar i heimetenestene i Ørsta sentrum og Vartdal helsetun. I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg med helsefagleg bakgrunn inntil 100 % stilling som ferievikar. Vi ber deg skrive i søknaden når i perioden du kan arbeide. Søkjarar som kan arbeide heile perioden vert prioriterte. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 09.03.2017 Off. godkjent helsefagarbeidar 78 % fast – seksjon bu og habilitering Sone 1. Søknadsfrist: 30.03.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 78 % fast stilling for helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon bu og habilitering med f.t. Sone 1 som tenestestad. Dette kan endre seg etter behov. Seksjon bu og habilitering har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming, og andre med stor funksjonsnedsetting som treng bistand og tenester for å bu i eigen heim. Seksjonen har også ansvar for avlastningstiltak til barn og unge, samt heimebaserte tenester på Bakk Ola marka. Seksjonen er delt i tre einingar. Einingsleiar vil vere næraste overordna for stillinga.
 • 09.03.2017 Off. godkjent helsefagarbeidar 50 % fast – seksjon bu og habilitering Sone 1. Søknadsfrist: 30.03.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 50 % fast stilling for helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon bu og habilitering med f.t. Sone 1 som tenestestad. Dette kan endre seg etter behov. Seksjon bu og habilitering har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming, og andre med stor funksjonsnedsetting som treng bistand og tenester for å bu i eigen heim. Seksjonen har også ansvar for avlastningstiltak til barn og unge, samt heimebaserte tenester på Bakk Ola marka. Seksjonen er delt i tre einingar. Einingsleiar vil vere næraste overordna for stillinga.
 • 09.03.2017 2 x Vernepleiar/ miljøterapeut – 100 % fast, seksjon bu og habilitering. Søknadsfrist: 30.03.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 2 stillingar i 100 % for vernepleiar/miljøterapeut Stillinga er plassert i seksjon Bu og habilitering, med f.t. tenestestad Sone 1, men kan verte overført Dalevegen ved behov. Seksjon bu og habilitering har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming, og andre med stor funksjonsnedsetting som treng bistand og tenester for å bu i eigen heim. Seksjonen har også ansvar for avlastningstiltak til barn og unge, samt heimebaserte tenester på Bakk Ola marka. Seksjonen er delt i tre einingar. Einingsleiar vil vere næraste overordna for stillinga.
 • 01.03.2017 Barnehagelærar/støttepedagog i kommunale barnehagar for barnehageåret 2017/2018. Søknadsfrist: 01.04.2017
  I Ørsta kommune kan det frå 01.08.17 verte ledige stillingar som barnehagelærar og støttepedagog i kommunale barnehagar. Utlysinga gjeld både vikariat og faste stillingar. Dei kommunale barnehagane er: Sæbø barnehage, Dalane barnehage, Kvitveisen barnehage, Hovdebygda barnehage, Rystene barnehage, Barnas Vel barnehage og Vartdal barnehage.
 • 04.01.2017 Tilkallingsvikar som lærar i grunnskulen. Handsaming av søknadane skjer fortløpande.
  Ørsta kommune, seksjon skule, har til ei kvar tid trong for lærarar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikarar. Som tilkallingsvikar må du kunne stille på kort varsel og vere budd på å undervise på alle årssteg og i alle fag. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtalar i kortare eller lengre periodar, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde rektor. Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde.
 • 08.12.2016 Tilkallingsvikar i barnehage – assistent og førskule-/barnehagelærar. Søknadsfrist: 31.07.2017
  Ørsta kommune har til ei kvar tid trong for assistentar og førskule-/barnehagelærarar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikar i barnehage. Som tilkallingsvikar må du ha høve til å stille opp på kort varsel og vere budd på å arbeide med alle barnegrupper i alderen 0-6 år. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtale i kortare eller lengre periode, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde styrar.

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi

Login for redigering