Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.
Fann du det du leita etter?

Ledige stillingar

 • 10.04.2018 Off. godkjent helsefagarbeidar – 70 % vikar, heimebasert omsorg sone vest. Søknadsfrist: 04.05.2018
  I Ørsta kommune er det i perioden d.d. –13.3.2019 ledig 70 % vikarstilling for off. godkjent helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. heimebasert omsorg som tenestestad. I heimebasert omsorg møter du mange ulike brukarar og får arbeide saman i eit godt team.
 • 09.04.2018 Off. godkjent sjukepleiar – 100 % fast. Tenestestad f.t. Vartdal helsetun. Søknadsfrist: 04.05.2018
  I Ørsta kommune er det frå 01.07.2018 ledig 100 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Vartdal helsetun som tenestestad. Vartdal helsetun er lokalisert ca.24 km frå Ørsta sentrum i retning Ålesund. Helsetunet har 26 plassar og administrerer også heimebaserte tenester i Vartdal regionen.
 • 09.04.2018 Off. godkjent sjukepleiar – 80 % fast, tenestestad f.t. Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 04.05.2018
  I Ørsta kommune er det frå d.d ledig 80 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og stolte medarbeidarar. Hjørundfjordheime var vinnarar av Ørsta kommune sin arbeidsmiljøpris i 2013 og Møre og Romsdal sin arbeidsmiljøpris i 2015. Dei har også vore nominerte til IA- prisen.
 • 09.04.2018 Off. godkjent helsefagarbeidar – 61 % fast, natt. Tenestestad f.t. heimebasert omsorg sone aust. Søknadsfrist: 04.05.2018
  I Ørsta kommune er det frå 1.7.2018 ledig 61 % fast stilling natt for off. godkjent helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. heimebasert omsorg sone aust som tenestestad. I heimebasert omsorg møter du mange ulike brukarar og får arbeide saman i eit godt team.
 • 27.09.2017 Tilkallingsvikar – lærar i Ørstaskulen: Søknadsfrist: tilsetjing fortløpande
  Ørsta kommune, seksjon Skule, har til ei kvar tid trong for lærarar som kan ta på seg arbeid som tilkallingsvikarar. Som tilkallingsvikar må du kunne stille på kort varsel og vere budd på å undervise på alle årssteg og i alle fag. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtalar i kortare eller lengre periodar, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde rektor. Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde.

snakk med oss.png

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi

Login for redigering