Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Fann du det du leita etter?

Ledige stillingar

  • 06.09.2017 Teamleiar kjøkken/kokk med fagbrev 70% vikar Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 25.09.2017
    I Ørsta kommune er det i perioden 25.10.2017–21.10.2018 ledig 70 % vikarstilling for teamleiar kjøkken/kokk med fagbrev. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og stolte medarbeidarar. Hjørundfjordheime var vinnarar av Ørsta kommune sin arbeidsmiljøpris i 2013 og Møre og Romsdal sin arbeidsmiljøpris i 2015. Dei har også vore nominerte til IA- prisen.
  • 10.08.2017 Barnevernssjef interkommunalt barnevern - Søknadsfrist: 01.09.2017
    Kommunane Hareid, Hornindal, Ulstein, Ørsta og Volda har felles barnevernsteneste, med Volda som vertskommune. Den ordinære barnevernstenesta har om lag 44 tilsette i om lag 33 årsverk. I tillegg er arbeidet med einslege mindreårige flyktningar i Ørsta og Volda lagt til tenesta.

snakk med oss.png

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi

Login for redigering