Installasjon av eldstad

Installering, endring og reparasjon av eldstad i eksisterande byggverk innanfor ei brukseining eller branncelle er unntatt frå krav om byggesakshandsaming jf Byggesaksforskrifta § 4-1 e.  punkt 5.

Eigar skal melde frå til kommunen (brannvesenet) når ny eldstad er installert eller når det er gjort andre vesentlege endringar ved fyringsanlegget. Dette gjer ein elektronisk: 

Melding om installasjon av eldstad

Kontakt

Thomas Winther Leira brannsjef
90749112
@ Thomas Winther Leira
Hege Leite branningeniør
48897275
@ Hege Leite