Installasjon av eldstad

Installering, endring og reparasjon av eldstad i eksisterande byggverk innanfor ei brukseining eller branncelle er unntatt frå krav om byggesakshandsaming jf Byggesaksforskrifta § 4-1 c.  punkt 5.

Eigar skal melde frå til kommunen (brannvesenet) når ny eldstad er installert eller når det er gjort andre vesentlege endringar ved fyringsanlegget. Dette gjer ein elektronisk: Melding om installasjon av eldstad.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 26.01.2018
Fann du det du lette etter?