SMS-varsel om feiing og tilsyn

Ørsta kommune nyttar no SMS-system for varsling om feiing og tilsyn.

 

Telefonnummeret dette sendast frå er eit nummer på 14 siffer.
Det startar på 225801xxxxxxxx og nummeret kan til dømes sjå slik ut:

Og SMSen kan til dømes sjå slik ut: Når du mottar SMS frå oss om feiing eller tilsyn er det viktig at du svarar på  meldinga med talet 1 eller 2.

VIKTIG: Ikkje skriv punktum eller noko anna bak talet, KUN talet 1 eller 2. Skriv ein noko anna eller meir blir meldinga ugyldig. Ynskjer du å sende oss ei melding brukar du telefonnummera i kontaktinformasjonen.

Det er og viktig å gjere seg kjend med innhaldet i linken du finn i meldinga slik at du veit kva du må gjere før feiing/tilsyn kan gjennomførast.

Les meir her:
Informasjon om feiing og tilsyn
Dette må du gjere ved feiing
Dette må du gjere ved tilsyn

  

Kontakt

Aret Engjaberg feiar
97163555
@ Aret Engjaberg
Ole Nedreberg brannførebyggar
48895236
@ Ole Nedreberg