KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Forureining

Kommunen er lokal forureiningsmynde og har ansvar og plikt til å sjå til og følgje opp uløyves forureining.
Einskilde større bedrifter vert regulert gjennom eige utsleppsløyve frå fylkesmannen.
 
Det gjeld også eigne reglar for forureina grunn og handtering av rivingsvirke frå bygge – og anleggstiltak.
 
Ansvaret ligg til staben og miljøvernrådgjevar. I praksis følgjer landbrukskontoret opp forureining som er direkte knytt til landbruk (td gjødselspreiing)