SFO (skulefritidsordning) gebyr

Kommunestyret har fastsett desse betalingssatsane i skulefritidsordningane:

Hausten 2024

SFO 2024
Satsar for foreldrebetaling SFO per månad: 1.-3. klasse - inkl. GRATIS 12t* 1.-3. klasse - matpengar 4. klasse - ordinær 4. klasse - matpengar
Heilt tilbod 1 460 kr 330 kr 3 360 kr 330 kr
Delt tilbod 150 kr 220 kr 2 530 kr 220 kr
Korttidsplass 5 d/v morgonar 9,5 mnd 0 kr 165 kr 1 460 kr 165 kr
Korttidsplass 5 d/v ettermiddagar 9,5 mnd 85 kr 165 kr 2 130 kr 165 kr
Gratis plass (12 t/v, 2,4 time per dag kun på tilbod over 9, 5 mnd) 0 kr 165 kr Ikkje tilbod Ikkje tilbod
Kjøp av ein ekstra dag 360 kr Inkl. i prisen 360 kr Inkl. i prisen

*Regjeringa har bestemt at det skal vere 12 timar gratis SFO for 1.–3. trinn.

Syskenmoderasjon vert gjeve 25% av betalinga for 2. og 3. barn. Det blir ikkje gjeve syskenmoderasjon for tilbod utover skuleåret sine 38 veker (halve juni og heile august).
 

Meir om SFO tilbodet: 

Dalane skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstypar i SFO

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl 16.00 unnateke onsdag til kl. 14.00.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Hovden skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.05.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Sæbø skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.30–16.30

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.00.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Vartdal skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 15.40.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Velle skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Vikemarka skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag.