SFO (skulefritidsordning) gebyr

Kommunestyret har fastsett desse betalingssatsane i skulefritidsordningane:


Hausten 2022

Foreldrebetaling SFO
Satsar for foreldrebetaling SFO per månad: 1. klasse - inkl. GRATIS 12t* 1. klasse - matpengar 2.-4. klasse - ordinær 2.-4. klasse - matpengar
Heilt tilbod 1 350 kr 320 kr 3 100 kr 320 kr
Delt tilbod 140 kr 210 kr 2 330 kr 210 kr
Korttidsplass 5 d/v morgonar 9,5 mnd 0 kr 160 kr 1 340 kr 160 kr
Korttidsplass 5 d/v ettermiddagar 9,5 mnd 215 kr 160 kr 1 960 kr 160 kr
Gratis plass (12 t/v, 2,4 time per dag kun på tilbod over 9, 5 mnd) 0 kr 160 kr Ikkje tilbod Ikkje tilbod
Kjøp av ein ekstra dag 360 kr Inkl. i prisen 360 kr Inkl. i prisen

*Regjeringa har bestemt at det skal vere 12 timar gratis SFO for 1. trinn frå hausten 2022.

Syskenmoderasjon vert gjeve 25% av betalinga for 2. og 3. barn, rekna av den plassen som kostar mest. Det blir ikkje gjeve syskenmoderasjon for tilbod utover skuleåret sine 38 veker (halve juni og heile august).

 
 

Meir om SFO tilbodet: 

Dalane skule SFO

Plasstypar i SFO:

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  

Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinn (tilgjengelig frå 1. oktober 2022).
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl 16.00 unnateke onsdag til kl. 14.00.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også vere mogeleg å kjøpe enten ekstra føremiddag eller ekstra ettermiddag i skuleåret.

Hovden skule SFO

Plasstype: 

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  

Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinn (tilgjengelig frå 1. oktober 2022).
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.05.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også vere mogeleg å kjøpe enten ekstra føremiddag eller ekstra ettermiddag i skuleåret.

Sæbø skule SFO

Plasstype: 

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  

Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinn (tilgjengelig frå 1. oktober 2022).
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.00.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også vere mogeleg å kjøpe enten ekstra føremiddag eller ekstra ettermiddag i skuleåret.

Vartdal skule SFO

Plasstype: 

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  

Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinn (tilgjengelig frå 1. oktober 2022).
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 15.40.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også vere mogeleg å kjøpe enten ekstra føremiddag eller ekstra ettermiddag i skuleåret.

Velle skule SFO

Plasstype: 

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  

Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinn (tilgjengelig frå 1. oktober 2022).
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også vere mogeleg å kjøpe enten ekstra føremiddag eller ekstra ettermiddag i skuleåret.

Vikemarka skule SFO

Plasstype: 

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  

Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinn (tilgjengelig frå 1. oktober 2022).
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også vere mogeleg å kjøpe enten ekstra føremiddag eller ekstra ettermiddag i skuleåret.