AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Eigedomsregister

Register over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller som vert pantsett. Kvar eigedom i registret har eit gardsnummer og eit bruksnummer. Festetomter har i tillegg eit festenummer. Eigedomsregisteret er eit nasjonalt register.

Kartverket: Eigedomsinformasjon