Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Eigedomsregister

Register over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller som vert pantsett. Kvar eigedom i registret har eit gardsnummer og eit bruksnummer. Festetomter har i tillegg eit festenummer. Eigedomsregisteret er eit nasjonalt register.

Kartverket: Eigedomsinformasjon

Fann du det du lette etter?