Eigedomsregister

Register over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller som vert pantsett. Kvar eigedom i registret har eit gardsnummer og eit bruksnummer. Festetomter har i tillegg eit festenummer. Eigedomsregisteret er eit nasjonalt register.

Kartverket: Matrikkelen

Kontakt

Kartverket . Kartverket .
08700
@ Kartverket .