Avlastingsbustad

Bustad som er tilpassa og med  hjelpe- og vernetiltak for personar som treng dette grunna alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Kontakt

Kristin Vik seksjonsleiar
950 56 613
@ Kristin Vik