Avlastingsbustad

Bustad som er tilpassa og med  hjelpe- og vernetiltak for personar som treng dette grunna alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Kontakt

Audhild Mork kommunalsjef Helse, omsorg og velferd
47712610
@ Audhild Mork