Mi side – Digitale tenester frå di kommune

 

 

NYTT!
Mi side heiter no "Min kommune" etter at du har logga inn. 

LOGG INN  

 

Innlogging

Slik loggar du inn på Mi side


Logg inn med ID porten

For å logge inn på Mi side må du ha elektronisk ID. Du kan velje mellom fem alternativ for elektronisk ID når du skal logge inn: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID og Commfides.

Slik skaffar du deg elektronisk ID >>

 LOGG INN PÅ MI SIDE

Slik ser det ut når du har logga inn

Skjermbilde.  

Informasjon om det du finn på mi side

Under finn du informasjon om kva du kan finn når du er logga inn på Mi side
Logg inn for å bruke tenestene.

 

Faktura? 

 • Eigedomskatt, kommunale avgifter og VØR fakturaer finn du under "Min eigedom".
 • Andre faktura finn du under "Innbyggarinnsyn - dine kommunale rekningar".

  

Hovedmeny

Post frå kommunen – Brev sendt til deg digitalt eller via post

Under "Post frå kommunen" finn du brev som kommunen har sendt til deg, til dømes: Skattesetel, svar på søknadar, vedtak, osv.
Du kan også sende svar tilbake til kommunen, ved bruk av eDialog.

Eigedomar – Oversikt over tomter og bustadar du eiger

Under "Eigedomar" finn du ei enkel oversikt over tomter og bustadar som du eig. Du finn matrikkdetaljer om kommune, gardsnummer, bruksnummer og adresse, samt link til kartverket.no.

Ynskje du meir detaljert informasjon om dine eigedomar finn du det på MIN EIGEDOM, under kommunale tenester.

Skatt og avgift – Informasjon fra Skatteetaten

Under "Skatt og avgift" finn du informasjon om :

Meldinger fra Skatteetaten
I meldingsboksen i Altinn finner du skattemeldingen, skatteoppgjøret og annen korrespondanse fra Skatteetaten.

Krav og betalinger
Oversikt i Altinn over din gjeld, tilgodehavende og inn-/utbetalinger mellom deg og skatteoppkreveren.

Hvem har hentet skattekortet?
Oversikt i Altinn over hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet ditt.

Inntekter og arbeidsforhold
Oversikt i Altinn over inntekter og arbeidsforhold som dine arbeidsgivere har rapportert til myndighetene.

 

Nasjonale tenester – Ei oversikt

Under "Nasjonale tenester" finn du ei oversikt over nasjonale tenester og kven som har ansvaret for dei, som til dømes:

Kontaktregister (Difi), folkeregisteret og meld flytting (Skatteetaten), adresseendring (Posten), Vegvesen, Digipost, eBoks, Altinn, startlån og bustøtte (Husbanken), min helse (HelseNorge) og NAV.

Min profil – Personopplysninger og kontaktinformasjon

Under "Min profil" finn du kva kontaktinformasjon kommunen brukar for å kunne sende deg meldingar og dokument elektronisk.
Her kan du også endre dine opplysninger eller reservere deg mot digital kommunikasjon.


Kommunale tenester

DigiHelse – Digitale helsetenester

helsenorge_illustrasjon  

Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Kom i gang med digitale helsetenester

For å bruke det nye tilbodet må du motta heimetenester i Ørsta. 

 • Du loggar deg inn på helsenorge.no.
  Av hensyn til sikkerheit, må du bruke bankID eller tilsvarande når du loggar inn.
 • For å bruke tilbodet må du ved innlogging akseptere bruksvilkåra.
  Frå du aksepterer bruksvilkårene vil det ta èin dag før du kan bruke det nye tilbodet på helsenorge.no.
   

Fullmakter_helsenorgeFullmakter finn du under innstillinger ved namnet ditt i toppmenyen.
Under “Kontaktinformasjon og varseloppsett” kan du bestemme om du vil ha varsling på tekstmelding
eller e-post.

(Trykk på biletet for å sjå korleis det ser ut). 

 

Kvifor skal eg gjere dette?

Dette tilbodet skal sikre at du som mottek tenester frå kommunen eller pårørande:

 • enklare kan ha kontakt om det som er viktig for deg
 • slepp telefonkø
 • kan skrive og lese meldingar når og kvar det passar for deg
 • har oversikt over kva du mottek av hjelp og enklare kan planlegge kvardagen
 • kan gi beskjed når det er nødvendig å endre eller avbestille avtalar.

 

Kva skjer med meldingane?

Meldingane du sender på helsenorge.no kan erstatte beskjedar og spørsmål som du hittil berre har gjort per telefon, papir og andre måtar. 

 • Når du henvender deg til helse- og omsorgstenestene i Ørsta via helsenorge.no vil dei svare via helsenorge.no.
 • Du kan forvente å få svar første virkedag etter at du har sendt ei melding.
 • Meldingane fra deg blir bare lest av tilsette i helse- og omsorgstenesta som har lov til å sjå opplysningar om deg.
 • Du vil få varsel om nye meldingar til deg på tekstmelding eller post, avhengig av hva du føretrekk.

Sjå heile helsenorge.no si brosjyre her

 

Les også artiklane: 

Digisos – Søk økonomisk sosialhjelp digitalt

Du kan søk om økonomisk sosialhjelp, det gjere du på NAV: nav.no/sosialhjelp

Innbyggjarinnsyn – Dine kommunale rekningar

Under "Innbyggjarinnsyn" kan du sjå kommunale rekningar. Der ligg oversikt over betalte og ubetalte fakturaer. 

 

Her kan du søkje om betalingsutsettelse, sjå vidoen under korleis du gjere det. Skal du derimot endre fakturaintervall for kommunale avgifter og eigedomsskatt gjere du det i Skjema endring av fakturaintervall.

 

Min Eigedom

Under "Min eigedom" ligg ei detaljert oversikt over dine eigedomar. Informasjon du finn her er:

 • Adresse
 • Bygg
 • Eigar(ar)
 • Areal
 • Hefte
 • Eigedomsgebyr og faktura
 • Eigedomsskatt
 • Feiing og tilsyn
 • Renovasjon og septikanlegg
 • VA-tilknytning
 • Brannførebygging
 • Oversiktskart
Søknadsskjema

Under "søknadskjema" finn du alle skjema som kommunen har digitalt for dei ulike tenestene.

Linken til alle skjema finn du også her:

Skjema

e-Torg – Kjøp av kart og eigedomsdata

e-Torg er ein nettbutikk for digitale kart og byggesakstjenester for Sunnmørskart kommunene. 

Linken til e-Torg finn du også her:

e-Torg

eDialog – Digital sending av sensitiv informasjon

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Her finn du eDialog

ID-porten

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID m.m.). Når du har logga inn, fyller du ut skjemaet og lastar opp dokumentet du vil sende oss. Merk at dokumenta du lastar opp må være i pdf-format.

Ved å nytte tenesta eDialog, kan du sende Ørsta kommune dokument via ein sikker kanal. Mange sender oss e-post i dag. Det kan vere ein usikker kanal fordi e-posten kan verte hacka, stoppa i spamfilter eller at saksbehandlaren du sender til, kan vere vekk over lang tid. Vi anbefaler deg difor å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.

Slik fyller du ut skjemaet
 • Vel om du er privatperson/innbyggjar eller om du representerer ei verksemd
 • Obligatoriske felt er merka med *
 • I tittelfeltet er det fint om du skriv inn saksnummeret ditt om du sender noko i samband med ei sak som allereie er starta, for eksempel 2017/1019
 • Gi ei god skildring av sendinga. Om du sender med vedlegg, vert det du skriv i kommentarfeltet lagt inn som vedlegg til sendinga di i sak- og arkivsystemet vårt 
 • Når du klikkar på «Send forsendelse», vert brevet ditt kryptert og sendt direkte inn i sak- og arkivsystemet
 • Du får kvittering på sending med referansenummer på e-post
Du skal ikkje nytte eDialog:

Du skal ikkje bruke eDialog om Ørsta kommune har elektroniske skjema til formålet, for eksempel søknad om plass i barnehage, SFO og kulturskole, søknad på stilling osv. Sjå alle skjema her.

Fordelane med eDialog er fleire:
 • Det viktigaste er sjølvsagt at dette er ein sikker kanal
 • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar
 • Det som vert sendt inn via Edialog kan hentast inn i sak/arkivsystemet

Ørstakart – Kartløysing og planar

På Ørstakart finn du Sunnmørskart, kommunekart og planinnsyn. 

Sunnmørskart:

 • Grunnkart
 • Flyfoto
 • Ledige tomter

Kommuenkart: Norkart si kartløysing for kommunane i Noreg

Planinnsyn: Kartportal for plandata

Ørstakart.noAnna nyttig informasjon 

Faktura på digipost, avtalegiro eller e-faktura
Purring og inkassogkrav kjem digitalt 
Informasjon om eDialog

 

Har du tips og ønskjer til kva du vil ha på Mi side?

Gje oss gjerne innspel ved å sende ein e-post til postmottak@orsta.kommune.no, merk den med "Mi side".