Mi side

 • Mi side er di personlige side for offentlege tenester. 
 • Du må logge deg inn via ID porten for å få tilgang til din informajson.
 • Mi side er under utvikling, men du kan allereie no få tilgang til: 
  • din profil
  • brev frå kommunen
  • info om eigedommar du eig
  • info frå skatteetaten
  • lenkjer til ande nyttige tenester

Logg inn med ID porten

For å logge inn på Mi side må du ha elektronisk ID. Du kan velje mellom fem alternativ for elektronisk ID når du skal logge inn: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID og Commfides.

Slik skaffar du deg elektronisk ID >>

 

Desse tenestene finn du på Mi side

 • Din profil
 • Digital post til og frå kommunen
 • Infomasjon om dine eigedomar
 • Skatte- og avgiftsinformasjon
 • Lenkjer til nyttige nasjonale løysingar
 • eDialog: trygg sending av sensitiv informasjon
 • Min Eigedom:
  • adresser og bygg 
  • matrikkeldata på bygg og eigedom
  • sjå utrekning og grunnlag for alle kommunale gebyr
  • eigedomsgebyr og faktura
  • eigedomsskatt
  • kart over eigedomar
  • vassmålar
  • feiing
  • septik og renovasjon

Har du tips og ønskjer til kva du vil ha på Mi side?

Gje oss gjerne innspel ved å sende ein e-post til postmottak@orsta.kommune.no, merk den med "Mi side".

Kontakt

Ørsta kommune
70049700
@ Ørsta kommune