Adopsjon

Formålet med adopsjon er å gi ein god og varig heim til eitt barn som ikkje kan takast i vare av dei biologiske foreldra sine.
 
Adopsjon innebær at den som vert adoptert får same rettsleg status som om den adopterte skulle ha vore adoptivforeldra sitt biologiske barn.