Adopsjon

Formålet med adopsjon er å gi ein god og varig heim til eitt barn som ikkje kan takast i vare av dei biologiske foreldra sine.
 
Adopsjon innebær at den som vert adoptert får same rettsleg status som om den adopterte skulle ha vore adoptivforeldra sitt biologiske barn.
 

Oppfølging av adopterte og adoptivfamiliar

Kontakt

NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10 NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10
55553333
Bufetat Bufetat
46615000
@ Bufetat