Tomter: Mosbakkane

Klikk for stort bilete

Meir info og søknadsskjema: 

På lenkja under finn du viktige dokument i høve bustadfeltet, dette inneber over 60 sider med informasjon om alt i frå tomteprisar, reguleringsplanar, vilkår for kjøp osv. 

Orientering om bustadfeltet, tomtene og vilkår for kjøp

Søkndasskjema


Dronefilm frå Mosbakkane bustadfelt:

 

 

På denne lenkja finn du tomtene i Sunnmørskart

Merk deg at det er Sunnmørskart som til ei kvar tid er den oppdaterte kjelda på om tomter i Ørsta kommune er ledig eller reservert.

Klikk for stort bileteSkjermbilete av tomtevisninga i Sunnmørskart_ 17.april 2018


NB! Merk deg reglane for synfaring

Med omsyn til sikkerheit, er det ikkje lov å opphalde seg på anleggsområdet før grunnarbeidet her er ferdig.

Ta kontakt med Arnstein Nupen på e-post, om du ønskjer å melde di interesse for ei ev. felles synfaring. Ved stor interesse vil kommunen sjå på moglegheita for å avtale og organisere synfaring i samråd med entreprenøren.

Kontakt

Arnstein Nupen Rådgjevar/ jurist
48074265
@ Arnstein Nupen

Nyhende