AKTUELT NO:

Tomter: Sæbøneset

Tomter som er merka med "L" er ledige.
Tomter som er merka med "R" er reserverte.

Merk deg at det er Sunnmørskart som til ei kvar tid er den oppdaterte kjelda på om ei tomt er ledig eller reservert.

Sjå tomter i Sunnmørskart

Sjå reguleringsplan i planinnsyn

Kontakt

Arnstein Nupen jurist
48074265
@ Arnstein Nupen