Fellingsresultat for hjortejakta 2017

 

Fellingsresultatet for hjortejakta i 2017 er klart. Det har vorte felt 997 hjort i kommunen, noko som er ny rekord. I 2016 vart det felt 835 hjort. Førre rekord er frå 2009, då det vart felt 941 hjort, og i 2010 vart det felt 919 hjort.

Resultat frå dei ulike områda finn du i biletet under. Vald som står oppført med tildeling av frie dyr, har fleirårig bestandsplan slik at dei kan overføre fellingsløyve mellom dei enkelte åra som bestandsplanen gjeld.

Vald bestandsplan 2017 Ørsta_Side_1.jpg